آستان حضرت دوست

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

آستان حضرت دوست

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «علی اصغر شیری» ثبت شده است

برایت اتفاق افتاده دنبال خودت باشی؟
شبی مانند یک دیوانه در حال خودت باشی؟

بدون هم‌قدم از پرسه‌های خسته برگردی
میان جاده تنها باشی و مال خودت باشی؟

شده نام و نشانت را بپرسی از کسی دیگر!
شده در دیگران دنبال امثال خودت باشی؟

شده سنگ مزارت را ببینی بر سر راهت!
شده مانند من یک عمر پامال خودت باشی!

تمام شهر را در هم بریزی با غزل­هایت
خودت هم بی خبر از جار و جنجال خودت باشی!

شبی در خواب مانند کبوتر بال بگشایی!
شبی آواره‌ی روح سبکبال خودت باشی

سراپا شمع باشی، شعله­ ور از بخت برگشته
سراپا شعله­ور، پاسوز اقبال خودت باشی

برایت اتفاق افتاده شاید مثل من گاهی...
برایت اتفاق افتاده دنبال خودت باشی
  • آرزو سلوط