آستان حضرت دوست

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

آستان حضرت دوست

سر ارادت ما و آستان حضرت دوست / که هر چه بر سر ما می رود ارادت اوست

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گروس عبدالملکیان» ثبت شده است

اگر شعر‌های من زیباست
دلیلش آن است
که تو زیبایی
..
حالا
هی بیا و بگو
چنین است و چنان است.
اصلاً
مهم نیست
تو چند ساله باشی
من همسن و سال تو هستم
مهم نیست
خانه‌ات کجا باشد
برای یافتنت کافی است
چشم‌هایم را ببندم. 


خلاصه بگویم
حالا
هر قفلی که می‌خواهد
به درگاه خانه‌ات باشد
عشق پیچکی است
که دیوار نمی‌شناسد.

ایستاده ام در اتوبوس
چشم در چشم های نا گفتنی اش.

یک نفر گفت:
«آقا جای خالی، بفرمایید»

        ●

چه غمگنانه است
وقتی در باران
به تو چتر تعارف می کنند.

اگر شعر‌های من زیباست

دلیلش آن است

که تو زیبایی.

حالا
هی بیا و بگو

چنین است و چنان است.

اصلاً

مهم نیست

تو چند ساله باشی

من همسن و سال تو هستم

مهم نیست

خانه‌ات کجا باشد

برای یافتنت کافی است

چشم‌هایم را ببندم.

خلاصه بگویم

حالا
هر قفلی که می‌خواهد

به درگاه خانه‌ات باشد،

عشق پیچکی است

که دیوار نمی‌شناسد.

هر نتی که از عشق بگوید، زیباست
حالا
سمفونی پنجم بتهوون باشد
یا زنگ تلفنی که در انتظار صدای توست...

صدای قلب نیست
صدای پای توست
که شب ها در سینه ام می دوی
کافی است کمی خسته شوی
کافی است کمی بایستی ...